Privacidade

Política de privacidade e protección de datos

Co obxectivo de seguir ofrecendo un servizo de calidade a todas as persoas físicas que forman parte dos grupos de interese da Asociación Amizade, e sempre coa finalidade de dar cumprimento á misión, visión e valores da Asociación, informamos que estamos a actualizar a nosa política de privacidade e protección de datos, coa finalidade de garantir os principios de licitude, lealdade, transparencia, finalidade, exactitude, integridade e confidencialidade, dende a responsabilidade proactiva da organización. Incorporamos os cambios producidos pola entrada en vigor do Regulamento xeral de protección de datos e adoptamos as medidas necesarias para revisar, e de ser o caso, adecuar os nosos controis internos aos novos requisitos, sempre co fin de salvagardar os datos persoais e protexer a privacidade de todas as persoas físicas.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable         

ASOCIACIÓN AMIZADE
CIF: G36053445
Rúa Alemañan, 23, Baixo
36162, Monte Porreiro (Pontevedra)
TLF.: 986845250
correo electónico: amizade@asociacionamizade.org

DPO Comunicado á Autoridade de Control Axencia Española de Protección de Datos, en adiante AEPD
Datos de contacto son:
Razón Social: Honos Abogados
AVDA MAR CANTÁBRICO, Nº16, ESCALERA 2, 3ºD, 33204 GIJÓN, ASTURIAS
CIF: B52549508
Correo electrónico: info@honosabogados.com
Finalidades Xestionar e ofrecer os distintos servizos e actuacións que a Asociación Amizade presta ás persoas físicas que integran o seus grupos de interese de acordo coa misión da Asociación de conseguir a plena inclusión das persoas con discapacidade en todos os ámbitos da sociedade, a través da defensa e promoción dos seus dereitos, da reivindicación do cambio social e da prestación de servizos que satisfagan as súas necesidades e expectativas.
Lexitimación

– Consentimento expreso

– Execución de contrato e/ou relación xurídicas

– Cumprimento de obrigas legais e regulamentarias

– Interese lexítimo propio ou de terceiros.

Persoas destinatarias

Os datos que nos facilites, en función do grupo de interese ao que pertenzas poderán ser comunicados ás seguintes categorías de terceiros, cos que a Asociación Amizade mantén unha relación económica, financeira ou prestacional, ou de colaboración, e que permita cumprir a misión, visión e valores pola que se constitúe: 

Entidades de ámbito gubernamental con funcións normativas de intervención, regulación ou supervisión no sector.

Principais financeiros da Asociación Amizade (Xunta de Galicia, Deputacións provinciais, Concellos , Obras Sociais, Fundacións, etc.)

Principais entidades colaboradoras da Asociación Amizade (COGAMI, COCEMFE, etc…)

Os Encargados de Tratamento das que derivan relacións xurídicas vinculantes para Asociación Amizade.

As entidades sociais asociadas e/ou entidades e organizacións afíns para o cumprimento de colaboracións e alianzas.

As persoas profesionais da Asociación Amizade que deban tratar datos de carácter persoal.
Iniciativas de economía social promovidas pola Asociación Amizade.

Empresas adheridas e que traballan cos servizos e programas  da Asociación Amizade.

En todo caso, garántense os dereitos a que te poidas expresar libremente neste aspecto, contactando con nós.

Dereitos

A persoa titular dos datos dispón da posibilidade de exercer, en calquer momento, os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición ou limitar o tratamento dos datos respecto a cantos datos seus consten almacenados nos ficheiros de Amizade. Así como aportar os mesmos cando o tratamento se realice por medios automatizados, o dereito a non ser obxecto de decisión individualizadas automatizadas sen intervención humana, e o dereito de información, así como o dereito a presentar as reclamacións que estimes oportunas.

Información adicional

Pode consultar a información adicional e con maior detalle sobre protección de datos e privacidade contactando coa Asociación Amizade/DPO.
En todo caso, garántese o dereito a que te poidas expresar libremente sobre estes aspectos, contactando coa Asociación Amizade/DPO.

Asociación Amizade, propietario do website asociacionamizade.org, obtén a seguinte información a través da páxina web:

• A dirección IP asignada polo PSI ao usuario e o nome de dominio do PSI.

• O día e a hora na que o usuario accedeu á páxina web.

• A dirección en Internet desde a que accedeu a asociacionamizade.org (se se accedeu a través doutra URL)

• O total de visitantes que acceden a nosa páxina web.

• O nome do sistema operativo e o navegador utilizado para ver a páxina web.

• O país o que pertence o visitante (ou no seu caso o PSI).

Toda esta información recollida é totalmente anónima e o seu uso é sobre todo para labores de marketing e de estatísticas tecnolóxicas.
Tratamento dos datos de carácter persoal.

Asociación Amizade é unha entidade sen ánimo de lucro declarada de utilidade pública con domicilio en Monte Porreiro (Pontevedra – España – Europa) en rúa Alemaña, 23, Baixo, e con CIF G-36053445, correo electrónico amizade@asociacionamizade.org e teléfono 986 845 250.
Dacordo coa normativa vixente en materia de protección de datos así como en materia de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, o usuario acepta que os datos persoais aportados a través do website asociacionamizade.org, ou calquera outro, sexan incorporados a Asociación Amizade os arquivos de titularidade da mesma empresa, coa finalidade dunha prestación de servizos adecuada cara os nosos usuarios, para fins internos de Amizade e para manter informados aos nosos usuarios. En caso de comunicacións comerciais, o usuario presta o seu consentimento para o envío de información comercial a través de Internet.

No caso de eventos propios ou realizados en colaboración con outras entidades, cuxo fin da solicitude de datos sexa a inscrición para asistir a dito evento, os datos serán incorporados a un arquivo titularidade de Amizade para fins relacionados co evento que se organiza na data que aparece no formulario. Nestes casos o arquivo será destruido trala finalización do evento referido.

Asociación Amizade comprométese ao cumprimento da súa obriga de secreto dos datos de carácter persoal e do seu deber de tratalos con confidencialidade, e asume, a estes efectos, as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e demais lexislación aplicable.

O usuario responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose Amizade o dereito a excluír os servizos rexistrados a todo usuario que facilitara datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en dereito.

Calquera usuario rexistrado pode en calquera momento exercer o dereito a acceder, rectificar e, no seu caso, cancelar os seus datos de carácter persoal subministrados, por correo electrónico, escribindo a amizade@asociacionamizade.org especificando no asunto a «Referencia LOPD».  Mediante petición escrita dirixida a Asociación Amizade – en rúa Alemaña, 23, Baixo, 36162 Pontevedra – Galicia- España. E sempre a persoa titular dos datos deberá adxuntar coa solicitude a fotocopia do seu DNI. 

Este sitio web emprega cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando o seu consentemento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies, pinche no enlace para máis información.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies