Celebrouse a XXIV Asemblea Xeral Ordinaria, e tamén a XIV Asemblea Extraordinaria

Una ano máis Amizade celebrou a súa Asemblea Xeral Ordinaria, que nesta ocasión fixo a número sábado XXIV. Tivo lugar o día 8 de abril de 2017, no Pazo da Cultura de Pontevedra e nela os membros da Xunta Directiva expuxeron o informe económico e a memoria de actividades do ano 2016. Un ano no que se ampliou a oferta de actifvidades e que novamente rematou con aforro. Ambos documentos foron aprobados por unanimidade dos socios e socias presentes.

Na asemblea tamén se presentou a proposta de actividades a realizar durante o ano 2017 na que, ademais da continuidade de certos servizos e actividades, inclúe a intenión de poder adquirir un catamarán adaptado co que desenvolver actividades lúdico-perqueiras. Presentouse unha solicitude de axuda económica a ENCE e estase á espera de que dean resposta á mesma. Tamén se incluíron algunhas propostas dos socios/as como a de enviar unha carta de protesta a Abanca ou a de falar coas autoescolas para estudar a posibilidade de que contencon vehículos adaptados. O prograam de actividades tamén foi aprobado por unanimidade.

A continuación celebrouse a Asemblea Xeral Extraordinaria motivada por unha esixencia legal de ter que modificar o artigo dos estatutos que fai referencia ao destino dos bens da entidade no caso de disolución desta. Ao estar Amizade acollida á lei 49/2002, de mecenazgo, está obrigada a que o destino dos seus bens sexa outra entidade acollida á mesma lei; esta modificación aprobouse tamén por unanimidade.

E ao finalizar ambas asembleas, como se ven facendo nas últimas edicións, tivo lugar unha comida na que máis de 40 persoas (socios/as e amigos/as) puideron compartir as súas inquedanzas, opinións e experiencias, rematando así a xornada dun xeito máis informal e divertido.

XXIII Asemblea Xeral Ordinaria

O sábado día 7 de maio de 2016 celebrouse a XXIII Asemblea Xeral da asociación Amizade, no Pazo da Cultura de Pontevedra. A Xunta Directiva deuconta do traballodesenvolvido durante o exercicio do 2015, presentando a memoria de todas as actividades realizadas así como o balance económico, que concluiucuncerto aforro. Ambos documentos foron aprobados por unanimidade dos socios e socias presentes.

Expúxosetamén o programa de actividades para o ano 2016 que, ademais da continuidade de certosservizos e actividades, inclúe a intención de manter o desenvolvemento do proxecto de atención psicolóxica e poñer en marcha un de atención Logopedia ououtros de fomento do deporte (sobre todo a través dunservizo de préstamo de handbikes, e coa celebración dunhaxornada multideportiva).

Como se ven facendonas últimas edicions, ao finalizar a asembleastivo lugar unha comida na que máis de 40 persoas (socios/as e amigos/as) puideron compartir as súasinquedanzas, opinións e experiencias, rematando así a xornadadunxeitomáis informal e divertido.

XXII Asemblea Xeral Ordinaria, e tamén a XIII Asemblea Extraordinaria

O sábado día 25 de abril de 2015 celebrouse a XXII Asemblea Xeral da asociación Amizade, no Pazo da Cultura de Pontevedra. A Xunta Directiva deu conta do traballo desenvolvido durante o exercicio do 2014, presentando a memoria de todas as actividades realizadas así como o balance económico, que concluiu cun certo aforro. Ambos documentos foron aprobados por unanimidade dos socios e socias presentes.

Expúxose tamén o programa de actividades para o ano 2014 que, ademais da continuidade de certos servizos e actividades, inclúe a intenión de desenvolver un proxecto de atención psicolóxica e outros de fomento do deportem, sobre todo a través do préstamo de handbikes. Presentouse xunto cun orzamento de 37.000€, a ambos foron aprobados por unanimidade.

A continuación celebrouse a Asemblea Xeral Extraordinaria na que se procedeu á elección da nova Xunta Directiva de Amizade que guiará o funcionamento da asociación durante os vindeiros catro anos. Unicamente se presentou unha candidatura, que foi a que resultou elixida, composta por: Paulo Fontán (presidente), José Manuel Lareu (vicepresidente), Helena Cabral (secretaria), Manuel Alonso (tesoureiro), e como vogais Eugenio Pazos, Antonio Orella, Jorge Esperón, Sergio Oubiña, e Teresa Ballesteros.

Como se ven facendo nas últimas edicions, ao finalizar ambas asembleas tivo lugar unha comida na que máis de 40 persoas (socios/as e amigos/as) puideron compartir as súas inquedanzas, opinións e experiencias, rematando así a xornada dun xeito máis informal e divertido.

XXI Asemblea Xeral de Amizade

O sábado 26 de abril celebrouse a XXI Asemblea Xeral de Amizade. Nesta ocasión, tivo lugar na Casa de cultura de Lérez, ás 11:30h, asístindo un total de 21 persoas socias.

Nela, a Xunta Directiva deu conta do acontecido durante o ano 2013; presentou a memoria das actividades e obradoiros desenvolvidos ao longo de todo o ano e fixo unha descrición do informe económico, é dicir, de onde se conseguiron os cartos (administración públicas, empresas privadas, cotas de socias,…) e onde se investiron (monitores, materiais, , saídas de ocio,…).

Tamén se comentou a proposta de actividades a desenvolver durante o ano 2014, xunto co orzamento que se estima que sería necesario para pódelas levar a cabo.

Tanto o informe de Xestión do ano 2013 (que incluíu o económico e o de actividades) como o Programa de actividades do ano 2014 foron aprobados por unanimidade de todos os socios e socias presentes. Na orde do día tamén se incluíu un punto sobre a renovación da composición da Xunta Directiva, da que saiu Juaquín Pesqueira e entraron tres novas persoas: Jorge Esperón, Teresa Ballesteros e Sergio Oubiña.

Para finalizar a asamblea proxectouse o vídeo que se realizara como conmemoración dos 25 anos da asociación e a continuación tivo lugar un pequeño concerto de música tradicional a cargo da Asociación de gaiteiros Rías Baixas.

E despois de todo isto, púidose gozar dun xantar en boa compañía.

Este sitio web emprega cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando o seu consentemento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies, pinche no enlace para máis información.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies