Xunta Directiva

Paulo Fontán Torreiro

Presidencia

telf: 986 84 52 50 móbil: 687 969 479 paulo@asociacionamizade.org

José Manuel Lareu Gutiérrez

Vicepresidencia

Helena Cabral Alfonso

Secretaría

telf: 986 84 52 50 móbil: 687 969 478 amizade@asociacionamizade.org

Manuel Alonso Costas

Tesourería

telf: 986 84 52 50 móbil: 687 969 478 manuel@asociacionamizade.org

Eugenio Pazos Castromán

Vogal

Teresa Ballesteros Rodríguez

Vogal

Antonio Orella Vilanova

Vogal

Sergio Oubiña Peón

Vogal

Jorge Esperón Silva

Vogal

Xunta Directiva

Xunta Directiva