Incidencia política

Non cabe dúbida de que o poder político é quen realmente ten capacidade para cambiar as cousas e por iso desde Amizade mantemos contactos periódicos con diversos representantes políticos e técnicos dos concellos da comarca coa finalidade de transmitirlle a nosa visión do que deben ser as políticas públicas municipais.

Insistimos en que as políticas de discapacidade teñen que ser tratadas dun xeito transversal, afectando a todas as áreas de Goberno. Cada actuación municipal que se desenvolva ten que contar coas persoas con discapacidade, ben sexa como usuarias dun servizo ou ben como posibles afectadas por decisións urbanísticas.

Especial énfase dedicamos á cuestión da accesibilidade, mantendo unha especial vixilancia ao resultado das obras públicas e denunciando aqueles puntos das cidades que dificultan ou impiden a Mobilidade das persoas, impedindo así que poidan gozar das mesmas oportunidades.