Denuncias

Se viviches en primeira persoa, ou fuches testemuña, ou simplemente tiveches coñecemento dalgunha situación na que se puideron vulnerar os dereitos dunha persoa con discapacidade, podes poñer eses feitos no noso coñecemento.

Estudaremos a oportunuidade de denuncialo publicamente e intentaremos realizar todas as xestións que estean nas nosas mans para que esa situación non se volva a producir.

Grazas pola vosa colaboración