II Xornada Multideportiva Adaptada

O pasado sábado, 27 de maio, na Alameda de Pontevedra (Avda. Montero Ríos de Pontevedra), Amizade organizou a súa II Xornada Multideportiva Adaptada, dirixida a todas aquelas persoas interesadas que quixeran probar e practicar distintos deportes adaptados.

A actividade deu comezo ás 10:00 e rematou ás 14:00. Estivo xestionada pola Fundación También que contan con ampla experiencia na inclusión social das persoas con discapacidade e o fomento de valores educativos en actividades deportivas adaptadas, de ocio e tempo libre e que se desprazan desde Madrid nunha unidade móbil de deportes adaptados sendo o obxectivo principal o achegar a toda a poboación o deporte adaptado.

Entre outros, puidéronse probar deportes coma baloncesto, tenis de mesa, tiro con arco, bádminton, boccia, slalom,…Deste xeito ofreceuse a posibilidade de probar unha variada selección de deportes adaptados, coñecer o material deportivo adaptado, concienciar sobre as dificultades que unha persoa con discapacidade ten para vivir no seu día a día, sensibilizar sobre a necesidade de normalizar a vida das persoas con discapacidade, entre outras.

Esta xornada foi posible grazas á colaboración do Concello e Deputación de Pontevedra que financiaron case o completo a actividade no seu conxunto.

Amizade organiza unhaxornada Multideportiva Adaptada

O pasado 4 de xuño, na Av. Montero Ríos de Pontevedra, Amizade organizou unha xornada multideportiva adaptada para que toda aquela persoa interesada (tivera ou non discapacidade) puidera probar e practicar distintos deportes adaptados.

A actividade deu comezo ás 10:00 e rematou ás 14:00. Foi xestionada pola Fundación Tambiénque contan con ampla experiencia na inclusión social das persoas con discapacidade e o fomento de valores educativos en actividades deportivas adaptadas, de ocio e tempo libre. Desprazáronse desde Madrid nunha unidade móbil  na que transportaron todo o material recesario para cumprir o obxectivo principal de achegar a toda a poboación o deporte adaptado.

Entre outros, puidéronse probar deportes coma baloncesto, tenis de mesa, tiro con arco, bádminton, boccia, slalom,…Deste xeito ofreceuse a posibilidade de probar unha variada selección de deportes adaptados, coñecer o material deportivo adaptado, concienciar sobre as dificultades que unha persoa con discapacidade ten para vivir no seu día a día, sensibilizar sobre a necesidade de normalizar a vida das persoas con discapacidade, …

A maiores, Amizade solicitou tres handbikes á Fundación MariaJoséJove(que conta cun servizo de préstamo destas na Coruña) e que tamén estiveron a disposición das persoas interesadas en probalas.

No estado español existen máis de catro millóns de persoas con discapacidade (física, intelectual e/ou sensorial), e a maioría delas non teñen acceso á información, descoñecen as posibilidades que teñen de practicar algún deporte. Isto, unido á falta de instalacións deportivas axeitadas, impide que poidan gozar de actividades deportivas que axuden a mellorar a súa autopercepción e aumenten a súa autoestima.

 

 

Esta xornada foi posible grazas á colaboración do Concello de Pontevedra e da Deputación de Pontevedra que financiaron case o completo a actividade no seu conxunto.

Tamén colaboraron Froiz e Gadis.

Grazas a todos eles/as!!!.

Charla no CEIP de Cuntis coa Asociación Avanzar, o 3 de Decembro

Con motivo do Día Internacional das persoas con discapacidade, o pasado 3 de Decembro, socios de Amizade acompañaron a membros da Asociación Avanzar de Cuntisnunha charla de sensibilización no CEIP de Cuntis.

Amizade leva anos impartindo charlas en escolas, Institutos e Asociacións da comarca de Pontevedra coobxecto principal de formar e sensibilizar ásociedade en xeral da importancia de fomentar a autonomía a todos os niveis das persoas con discapacidade, contribuíndoaoseudesenvolvemento integral, ao tempo que desmontar estereotipos e prexuízos que aínda existen sobre a discapacidade.

Mesas Informativas contra o Copago Confiscatorio

A Lei de Promoción da Autonomía Persoal e atención ás Persoas en situación de Dependencia (Lei 39/2006) creou un dereito subxectivo que inauguraba unha nova forma de concibir e aplicar as políticas socias, pero que co paso do tempo foi frustrando as expectativas creadas, sobre todo coa regulación da capacidade e2conómica e a participación no custo das prestacións por parte das persoas beneficia-rias: o “COPAGO”.

Consciente de que este Copago en lugar de invitar a exer-cer o dereito, expulsaba a moitas persoas do sistema (polo gravoso do seus requirimentos en materia de achega eco-nómica), o CERMI (Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade), iniciou unha campaña de recollida de sinaturas co obxecto de presentar unha Proposición de Lei (a través dunha Iniciativa Lexislati-va Popular) para modificar a Lei 39/2006, en materia de participación no curso das prestacións e servizos das persoas beneficiarias.

A Asociación Amizade coincide completamente co plantexamen-to do CERMI, polo que os días 11 e 18 de xuño, na contorna da praza da Peregrina de Pontevedra, procedeu á recollida de sina-turas que apoiaran esta iniciativa lexislativa.

Concretamente a proposta de modificación son en relación ao artigo 14, no que se solicita que para o cálculo da capacidade económica, ademais da renda e o patrimonio do solicitante, se teña en conta tamén o momento vital de aparición da situación de dependencia e a súa maior ou menor prolongación ao longo da vida da persoa. E en relación ao artigo 33, basicamente se propón aumentar o mínimo exento por debaixo do cal os beneficiarios non terían que copagar, que en ningún caso a participación do beneficiario superará o 60 por cento do custo do servizo, e garantir á persoa beneficiaria unha cantidade mínima para gastos persoais que será do 40 por cento do IPREM correspondente.